URAVERKOSTON VALMENTAJAT

"Uraakkeli" Katri Karjula

Erilaiset ammatit ja työnkuvat ovat olleet mielenkiintoni kohteina niin kauan kuin muistan. Opintojeni alkuvaiheessa tarkka ammatillinen fokus oli vielä haussa mutta monista eri puroista kertynyt (työ)kokemus yhdessä opintojen kanssa ovat kuljettaneet minua askel kerrallaan kohti sellaista työtä, jonka huomaan olevan lähellä sydäntäni. Matkani varrella järjestösektori ja kansalaistoiminta ovat nousseet ammatillisen mielenkiintoni kohteiksi työelämäkiinnostuksen rinnalle.

Kiinnostus kansalaistoimintaa kohtaan liittyy myös näkemykseeni yksilöstä osana yhteiskuntaa. Uskon, että olemme parhaimmillamme silloin, kun saamme toimia oma-aloitteisesti ja aktiivisesti meille tärkeiden asioiden puolesta kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tästä syytä työelämämuovailu on minulle luonteva tapa lähestyä työelämää ja uravalmennusta. Väitän, että kestävimmät ratkaisut myös työelämän risteyskohdissa perustuvat omien arvojen mukaisille valinnoille ja aktiivisuudelle itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Vahvuuksiani ovat läsnäolon sekä kuuntelemisen taito. Sytyn, kun huomaan olevani osana innostunutta keskustelua johon voin tuoda oman, joskus kriittisenkin sekä usein keskeneräisen, näkökulmani yhdessä jatkotyöstettäväksi. Parasta on, kun saan oppia työssäni. Uteliaisuus (työ)elämää kohtaan on minulle tärkeä, eteenpäin vievä voima. Nautin luonnosta, reissaamisesta sekä rennossa seurassa poimituista huumorin kukista, jotka ovat joskus aika mustiakin mutta silti kauneudessaan ikimuistoisia.

Minulle tärkeitä asioita työssä: hyvä tiimihenki, mahdollisuus uuden oppimiseen, työn merkityksellisyys ja kytkeytyminen johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ilmiöön sekä yhdessä tekeminen.

Koulutus: Uraohjauksen erikoistumisopinnot, YTM (valtio-oppi, sosiologia, aikuiskasvatustiede)

Menneitä työrooleja: uraohjaaja, kehityspäällikkö, toiminnanjohtaja, työelämävalmentaja, yhteisökoordinaattori, myyjä/kassa, konferenssiavustaja, vanerityöntekijä, kahvilatyöntekijä, hoiva-avustaja

Puh: 044 7465285

LinkedIn

Katri Karjula MV
Katri Karjula Väri

"Uraviisori" Johanna Lahtinen

Työelämä, työ ja elämä, elämäntyö vai eläminen ja työ? Kuinka voidaankaan saada kahta pientä sanaa pyörittelemällä aika erilaisia merkityksiä? Työelämä aiheena kiinnostaa minua kovasti mm. sen moniulottuvuuden, mahdollisuuksien ja kehittyvyyden vuoksi. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa kosketus aiheeseen. Omalla kohdallani hyvinvoinnin ja balanssin etsiminen on sisältänyt rohkeasti tuntemattomaan astumista, heittäytymistä ja kokeiluja, vastuun ottoa, luottamista asioiden järjestymiseen ja valmiutta oppia ja kehittyä. Valintani ja päätökseni ovat kuljettaneet minua eteenpäin kohti omanlaistani työuraa ja tästä löydän itseni; auttamasta nyt muita työelämän muovailun kanssa.

Toimintaani on viime vuosina ohjannut vahvasti halu auttaa ihmisiä. Palkitsevaa on se, jos saan autettua läsnäolollani, kuuntelemalla sekä reflektoimalla ihmisiä kirkastamaan omia ajatuksiaan tulevasta ja innostumaan siitä! Se, että ihmiset tunnistavat, kuinka paljon osaamista ovat matkan varrella kartuttaneetkaan, avartaa näkemään mahdollisuuksien maailman. Uteliaisuuden herättäminen tulevaisuutta kohtaan on yksi tahtotilani!

Minulle tärkeää on luotettava ja huumorintajuinen tiimi, jossa voin työskennellä omana itsenäni. Arvostan yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta työntekoon, mikä kumpuaakin omasta perhetaustastani sekä opiskeluistani Tiimiakatemiassa. Toisten kunnioittaminen, osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä avoimuus ja onnellisuus – nämä ovat omalla arvoasteikollani myös kärkipaikoilla.

Luonto on itselleni tärkeä latautumispaikka, johon hakeudun useita kertoja viikossa nauttimaan sen väreistä, äänistä ja elämästä. Nautin suunnattomasti myös käsillä tekemisestä ja näkyvän tuottamisesta. Tällä hetkellä minulla on meneillään erilaisia neulontatöitä (huivi ja villapaita) sekä unisiepparin virkkaustyö. Lisäksi rakastan leipoa, joka on myös yksi ammattini. Viime vuonna astelin epämukavuusalueelleni, mutta hurahdin sen myötä täysin - nimittäin avantouintiin! Vapaa-aikani kuluu edellä mainittujen lisäksi lasten kanssa puuhastellessa, matkustellessa sekä meneillään olevan mökin rakennusprojektin parissa.

Minulle tärkeitä asioita työssä: avoimuus, hyvinvointi, huumori, yritteliäisyys, tiimityöskentely, jatkuva oppiminen ja kehittämisen mahdollisuus.

Koulutuksia: Tradenomi (henkilöstöhallinta, markkinointi, projektityöskentely, yrittäjyys/ Jamk, Tiimiakatemia), Leipuri, SHL-soveltuvuusarviointi-sertifikaatti, NJL-johtajuuskoulutus

Menneitä työrooleja: uraohjaaja, omavalmentaja, leipuri, kahvilatyöntekijä, HR- ja markkinointipäällikkö, HR-koordinaattori, myyntiassistentti, apuvalmentaja, yrittäjä, projektipäällikkö, myyntiedustaja, ravintolatyöntekijä, kukkamyyjä, puutarhatyöntekijä

Puh: 0400304109

LinkedIn

Sinun kuvasi tähän?
Kysymysmerkki

Työelämämuovailua ja työelämän muovailustudiota ovat olleet kehittämässä myös:

"Uraattori" Tuuli Sahi

Työelämässä kiinnostuksen kohteeni, kun niitä selkeästi aloin tunnistaa, liittyivät lähinnä yrittäjyyteen, tiimeihin ja oppimiseen. Olin varma, etten halua tehdä työtä, joka toistuu päivästä toiseen samanlaisena ja kaipasin mahdollisuuksia vaikuttaa paitsi oman työn sisältöön myös tekemisen tapaan. Halu tehdä mielekästä työtä mielekkäässä ympäristössä on ajanut minua eteenpäin enemmän kuin kiinnostus tiettyyn alaan tai tehtävään. Kun opintoja pohtiessani en ollut varma, mihin työelämässä tarkalleen haluaisin suunnata, Tiimiakatemia tarjosi alustan tarttua tuossa vaiheessa epämääräisiltä tuntuviin mielenkiinnon kohteisiin mielekkäällä tavalla.

Valmistumisen ja lisääntyneen työkokemuksen myötä valmentaminen, fasilitointi, kuvittaminen ja uuden innovointi veivät työelämässä mukanaan ja ohjasivat kohti projekti- ja hankekehittämisen maailmaa, jossa kaikki tuntui yhdistyvän minulle sopivalla tavalla. Viimeisimpinä kiinnostuksen kohteina työssä ovat nousseet mm. palvelumuotoilu, työhyvinvoinnin johtaminen, tulevaisuudentutkimus työelämän näkökulmasta sekä valmentava johtajuus. Hanketyössä parasta on ollut mahdollisuus tuoda omaan ja tiimin työhön jatkuvasti uutta kokeiltavaa ja päästä sitä kautta kehittämään myös muille mielekkäitä osallistumisen paikkoja.

Itse motivoidun töissä silloin, kun tekemiseen suhtaudutaan sopivalla innostuksella ja kunnianhimolla, huumori ja työhyvinvointi tekemisen keskiössä pitäen. Minulle työssä tärkeitä asioita ovat mm. toimivat vuorovaikutussuhteet verkostoissa ja tiimissä, mahdollisuudet kokeilla uutta ja reflektoida toimintaa, luottamus sekä työn vaihtelevuus. Oman työelämän parhaat kokemukset liittyvät motivoituneissa tiimeissä työskentelyyn (joita on ollut ilo kohdata useita erilaisia) sekä mahdollisimman monen mukaan ottamiseen niihin. Minulle on tärkeää työskennellä ja myös valmentaa tavalla, jossa jokaisen kokemus ja osaaminen on yhtä tärkeää ja arvostettua. Työelämämuovailussa vahvuuksiani ovat kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja rakentaa merkityksiä, taito motivoida, kannustaa ja kuunnella sekä luovien menetelmien kehittely ja kokeilu yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Työn ulkopuolella nautin metsän hiljaisuudesta, perheen ja yksinolon sopivasta suhteesta, liikunnasta, laulamisesta ja maalaamisesta, joka on henkilökohtainen supervoimani.

Minulle tärkeitä asioita työssä: itsenäisyys, toimiva tiimi, huumori, mahdollisuus tutkia ja kokeilla, mahdollisuus oppimiseen ja kouluttautumiseen, toiminnan merkityksellisyys sekä tietysti vaikuttamisen mahdollisuudet.

Koulutus: BBA (tradenomi, Tiimiakatemia), MBA (tradenomi YAMK, JAMK). Lisäksi lisääntyvissä määrin: fasilitoinnin ja valmennusmenetelmien kursseja, kuvataiteen opintoja ja visuaalisen osaamisen valmennuksia, myyntityön kursseja, impro-valmennusta jne.

Menneitä työrooleja: hankepäällikkö, uraohjaaja, hankekehittäjä, valmentaja, yritysyhteistyö vastaava, graafinen fasilitaattori, toiminnanohjaaja, myyjä, kuvittaja, ryhmänohjaaja, ravintolatyöntekijä, huoltoasematyöntekijä, lähihoitajan sijainen, siivooja.

LinkedIn

Tuuli Sahi MV
Tuuli Sahi Vari

"Uranautti" Hanni Salo

Olen teinistä lähtien ollut kiinnostunut hyvästä elämästä ja siihen on olennaisena osana liittynyt itselle sopiva työ. Olen etsinyt omaa paikkaani työelämässä 20 vuotta, ja sitä kautta olen löytänyt innostuksen auttaa uravalmentajana muita.

Jos mielenterveys määritellään kykynä tehdä työtä ja rakastaa, hyvä elämä rakentuu mielestäni samoille perustuksille: löytää omat vahvuudet ja kasvattaa niistä kumpuavia osaamisia, joita sitten aktiivisesti käyttää niin, että niillä voi hyödyttää myös muita sekä kyky rakastaa ihmisiä, asioita ja ennen kaikkea itseään. Tämä yksinkertainen yhtälö on toki helpommin sanottu kuin tehty – monesta eri syystä - ja ihmisillä on hyvin erilaiset lähtökohdat hyvän (työ)elämän saavuttamiseen.

Työelämämuovailussa yhdistyvät kaikki elementit, jotka koen tärkeiksi hyvinvoimiseen kovin muutosalttiissa työelämässä. Uskon, että jos kaikki oppisivat työelämämuovailua, sekä yksilöt että yhteiskunta kukoistaisivat nykyistä paremmin.

Minua kiinnostavat monet asiat, etenkin tulevaisuuden työ ja muuttuva maailma. Olen ytimeltäni kehittäjä, mutta minussa asuvat myös tutkija, vaikuttaja, kapinoija, auttaja ja ikuinen oppija. Tavoitteeni on olla vanhana viisas.

Vapaalla luen, ihmettelen, nautin luonnosta, retkeilen ja katson leffoja lasteni kanssa, mökkeilen kavereiden kanssa ja opettelen koirankoulutusta. Yritän suhtautua myös kotitöihin harrastuksena, ettei niihin kuluva aika tuntuisi niin turhauttavalta.

Minulle tärkeitä asioista työssä ovat toimiva tiimi, yhteinen huumori, mahdollisuus olla oma itseni, jaettu arvopohja sekä mahdollisuus kehittää, luoda uutta ja vaikuttaa, isot linjat.

Koulutuksia: FM (äikän ja S2 ope), sosiolingvistiikan jatko-opintoja ja tutkimusta, coaching-kurssi, psykologian ja viestinnän opintoja, kotitalouskoulu, vaatesuunnittelun opintoja, tukiperhevalmennus, muutosjohtajuus

Menneitä työrooleja: yritysneuvoja, projektityöntekijä, näyttämömies, bisnesmuotoilija, siivooja, tutkimussihteeri, kahvilatyöntekijä, Half Way House Manager, elintarvikemyyjä, viestintäkonsultti, hankepäällikkö, uraohjaaja, verkko-opettaja, lehtori, tohtorikoulutettava, Ärrä-myyjä

LinkedIn

HanniMV
HanniVari

Palvelun tarjoaa

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Rahoittajat

Jyväskylän kaupunki.
TE-palvelut.